Ανακοινώσεις

Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών κι Εργαστηριακών Συνεργατών

Ανακοινώνεται ότι από τις 18-09-2017 αναρτήθηκε η Εισηγητική Έκθεση με τους πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Α΄ Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος Λογοθεραπείας ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος από τις 18-09-2017 έως 21-09-2017 και ώρες από 9.00 π.μ - 13.00 μ.μ. στο τηλ: 27210-45320. Τυχόν υπομνήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 22/09/2017 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος